Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne i informacje o sprzedającym


Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym, zlokalizowanym na platformie internetowej www.drivemebikini.com oferowanej na sprzedaż przez podmiot Drivemebikini, DMB Sp.z.oo. Ludwików 5B, 05-650 Chynów, NIP 9512430990, KRS 666027
Osoba, która zamierza kupić towary w naszym sklepie internetowym www.drivemebikini.com, zwana jest dalej „Klientem”.
Składając zamówienie, Klient oświadcza i potwierdza, że ​​przeczytał i zaakceptował niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest wymagana do korzystania z usług naszego sklepu internetowego i odbywa się po wypełnieniu formularza zamówienia (proces transakcji w §5 Regulaminu). 

Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
Kupujący zobowiązany jest do:
niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami regulaminu.


§ 2  Dane osobowe i polityka prywatności

Informujemy, że dane osobowe naszych klientów sklepu internetowego są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników w wyniku ich rejestracji na Drivemebikini.com
Firma Drivemebikini / DMB sp.zoo jest administratorem gromadzenia danych osobowych klientów. Dane osobowe naszych klientów nie będą udostępniane innym firmom.
Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez nasz sklep oraz do ich zmiany lub aktualizacji. Powierzone nam dane są przechowywane i zabezpieczane zgodnie z zasadami określonymi przez obowiązujące przepisy. Twoje dane osobowe mogą zostać usunięte z bazy danych klientów Drivemebikini na pisemny wniosek.

Administrator korzysta z plików cookies. Pliki cookies to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, standardowe informacje związane z logowaniem, takie jak adres IP, rodzaj -wyszukiwarki, język, godziny dostępu, adres strony, z której Użytkownik został przekierowany oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Konsumenci korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Dostosowywania zawartości Sklepu do preferencji Konsumentów oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Konsumenta – jego rodzaj (np.: laptop, smartphone, tablet) i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do możliwości urządzenia końcowego.

Określania profilu Konsumenta w celu wyświetlania mu rekomendacji produktowych i dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności w usługach Google LLC, Google Ireland Limited oraz Facebook Ireland Ltd.Pliki cookies umożliwiają wyświetlanie reklam, ofert i promocji opartych na wzorcach przeglądania witryny Sklepu. Dzięki temu zawartość Sklepu oraz przekaz reklamowy jest lepiej dopasowany do Użytkownika oraz zgodny z jego zainteresowaniami i preferencjami. Pliki cookie umożliwiają ograniczenie liczby wyświetleń reklamy. Marketingowe pliki cookie mogą służyć także do śledzenia skuteczności kampanii reklamowych w witrynach innych firm.

Upewnienia się, że Konsumenci odczytali informację o Cookies.

Konsument może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej Sklepu.

Administrator współpracuje z podmiotami trzecimi, w szczególności mediami społecznościowymi, w zakresie prowadzonej przez nie działalności reklamowej. Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu Konsumenta zapisuje również pliki cookies pochodzące od tych podmiotów. Ma to na celu wyświetlanie Konsumentowi spersonalizowanej reklamy w usługach tych podmiotów trzecich. Podmiot trzeci będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w Sklepie do profilu Użytkownika w jego usłudze.

W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Sklepie pliki cookies:

- Google LLC, Google Ireland Limited

- Facebook Ireland Ltd., Facebook Inc.

Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.Użytkownik możeuniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek i ciasteczek podmiotów trzecich m.in. korzystając z odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce.

Dane osobowe Konsumenta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu. W szczególności dane osobowe mogą zostać przekazane do operatorów płatności: Stripe, PayPal, Mollie - w celu realizacji płatności oraz do firm kurierskich w celu dostarczenia Produktu pod wskazany adres. Jeśli Konsument zapisze się na Newsletter, lub na powiadomienie o dostępności, adres email Konsumenta i preferowana wersja językowa zostanie przekazana do WIX. Dane osobowe nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom, poza tymi które posiadają odpowiednią podstawę prawną, w szczególności, jeśli dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Konsument. Serwery Sprzedawcy znajdują się w Unii Europejskiej. Dane Konsumenta mogą zostać przekazane do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Wszystkie z nich spełniają wymagane zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych obywateli państw członkowskich UE.Dane osobowe Konsumenta będą przechowywane przez Administratora tak długo, jak długo jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń (w zakresie wykonania na rzecz Konsumenta zawartych przez niego umów – np. dane kontaktowe, zapis korespondencji i zapisy transakcji), do czasu cofnięcia przez Konsumenta zgody (w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody) lub do czasu zgłoszenia przez Konsumenta sprzeciwu.

W każdej chwili istnieje możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub zgody na przesyłanie informacji handlowej poprzez wysyłkę wiadomości mailowej zawierającej informację o cofnięciu zgody i wskazaniu, o którą zgodę chodzi na adres: drivemebikini@gmail.com. Po odwołaniu zgody/zgód Konsument nie będzie otrzymywał materiałów marketingowych ani informacji handlowych pochodzących od Administratora. Wycofanie zgody/zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Konsument ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.


§ 3 Towary i ceny

Wszelkie informacje o towarach oferowanych przez nasz sklep za pomocą Drivemebikini nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego i jest to wyłącznie prezentacja towarów oferowanych przez nasz sklep.
Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są podane w PLN z VAT.
Zgodnie z rozdziałem I tytuł V dyrektywy 2006/112 / WE Rady Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 2006 r. W sprawie wspólnego systemu VAT przyjmuje się, że dostawa ma miejsce w państwie członkowskim, wymienionym w adresie dostawy artykułów, i tam jest doliczany do podatku VAT aktualnie obowiązującego w państwie członkowskim, będącego adresem docelowym dla artykułów wysyłanych w ramach danego zamówienia. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

§ 4 Metoda zawarcia umowy

Informacje zawarte w Warunkach i szczegółowe informacje zawarte w tej usłudze online nie są ofertą, ale zaproszeniem do złożenia zamówienia. Nie dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej zakupu produktów między nami a Klientem, dopóki wyraźnie nie zaakceptujemy zamówienia. W przypadku nie przyjęcia zamówienia, ale otrzymania pieniędzy, cała kwota zostanie zwrócona.
Aby złożyć zamówienie, postępuj zgodnie z procedurą zakupów online. Następnie otrzymasz wiadomość e-mail informującą, że otrzymaliśmy Twoje zamówienie („Potwierdzenie otrzymania zamówienia”). Pamiętaj, że nie oznacza to, że Twoje zamówienie zostało zaakceptowane, ponieważ jest to oferta, którą zlecasz nam na zakup produktu lub produktów. Wszystkie zamówienia zależą od naszej akceptacji i wyślemy Ci e-mail z taką akceptacją, w której potwierdzimy wysyłkę zamówienia (potwierdzenie zamówienia). Umowa kupna produktu (umowy) między tobą a nami zostanie zawarta dopiero po wysłaniu Ci „potwierdzenia zamówienia”.
Umowa dotyczy wyłącznie produktów, których wysyłka została potwierdzona w potwierdzeniu zamówienia. Nie będziemy zobowiązani do dostarczania żadnych innych produktów, które mogły być częścią zamówienia Klienta. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.


§ 5 Przebieg transakcji

Aby kupić dowolny towar w naszym sklepie internetowym, klient wypełnia formularz zakupu za pomocą www.drivemebikini.com i dokonuje płatności za towary, wybierając jedną z metod dostępnych na stronie internetowej. Wysłanie formularza zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków zakupu, w tym niniejszego Regulaminu.
W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub niepoprawnych danych - postaramy się skontaktować z klientem w celu ich uzupełnienia lub poprawienia. Jeśli kontakt jest niemożliwy, wycofamy się z umowy zakupu.
Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania się z transakcji w przypadku niedostępności produktu, nieprawidłowych danych osobowych. W takim przypadku pieniądze wpłacone przez klienta zostaną zwrócone na konto bankowe wskazane przez klienta.
Klient może poprawić swoje zamówienie tylko do momentu otrzymania potwierdzenia odbioru zamówienia ze sklepu. Klient może również wycofać swoje zamówienie, zanim zostanie ono potwierdzone przez sklep. W przypadku zamówienia płatnego sklep zwraca pieniądze pomniejszone o koszty obsługi bankowej i księgowej.
W momencie potwierdzenia zamówienia przez sklep internetowy (odbywa się to poprzez e-mail) następuje zawarcie umowy kupna pomiędzy sklepem a użytkownikiem.
Natychmiast po zaksięgowaniu płatności na naszym koncie bankowym wyślemy Ci wybrany produkt.
Towary zamówione w naszym sklepie internetowym są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub usługi pocztowej. Koszt wysyłki zależy od całkowitej masy towaru i kraju docelowego i jest podawany przy składaniu zamówienia.
Pokwitowanie sprzedaży to wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Jeśli klient potrzebuje faktury VAT, musi skontaktować się z nami pod adresem: drivemebikini@gmail.com

Dostępne są formy płatności : system Paypall, Przelewy 24, Apple Pay

§ 7 Odmowa wykonania zamówienia

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego produktu z usługi i / lub usunięcia lub zmodyfikowania dowolnego materiału lub zawartości strony internetowej w dowolnym momencie. Chociaż zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zrealizować wszystkie zamówienia, mogą pojawić się wyjątkowe okoliczności, które zmuszają nas do odmowy realizacji zamówienia, nawet po wysłaniu „potwierdzenia przyjęcia zamówienia” i zastrzegamy sobie prawo do zrobienia tego w dowolnym momencie i pod adresem według własnego uznania.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Klientów ani innych osób trzecich za wycofanie jakiegokolwiek produktu z tej usługi, niezależnie od tego, czy została ona sprzedana, czy nie, jak również za usunięcie lub zmianę materiałów lub treści na stronie internetowej, lub za odmowę wykonania zamówienia po wysłaniu „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia”.


§ 8 Dostawa

Z zastrzeżeniem postanowień punktu 5 powyżej i z wyjątkiem pojawienia się nadzwyczajnych okoliczności, postaramy się wysłać zamówione towary po „Potwierdzeniu zamówienia” przed datą dostawy, wskazaną w „Potwierdzeniu zamówienia” lub w ciągu 14 dni od daty „Zamówienia Potwierdzenie ”, jeśli nie podano daty.
Jeśli z jakiegoś powodu nie będziemy w stanie dotrzymać terminu dostawy, poinformujemy o tym naszego klienta, a my zaoferujemy - do wyboru - kontynuację realizacji zamówienia z przedłużonym okresem dostawy lub odstąpieniem od zamówienia ze zwrotem całej kwoty pieniądze. Należy wziąć pod uwagę fakt, że nie realizujemy dostaw w soboty i niedziele. Dla celów niniejszych Warunków „dostawa” jest uważana za wykonaną lub za „dostarczoną” w momencie podpisania dokumentu dostawy na uzgodniony adres dostawy.
Dostawa może zostać opóźniona z następujących powodów: personalizacja produktu, brak produktu, nieprzewidziane okoliczności, strefa dostawy.

§ 9 Zwrot towaru i anulowanie transakcji

Klient ma 14 dni na odstąpienie od umowy od daty otrzymania towaru i musi potwierdzić ten fakt pisemnym oświadczeniem wysłanym na nasz firmowy adres mailowy.
Skan oświadczenia dołącza się do paczki ze zwróconym towarem. Data powrotu to data stempla pocztowego.
Zwracany towar nie ma śladów użytkowania. Każdy element musi być kompletny i mieć oryginalne opakowanie, towary muszą być w stanie niezmienionym, bez śladów użytkowania.
Zwrot towaru do sprzedawcy następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 10 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna.
Jeśli nie dołączono wypełnionego formularza zwrotu, sklep może odmówić przyjęcia zwróconego towaru od klienta. Formularz zwrotu znajduje się w zakładce Dostawa i zwroty.
Wszelkie koszty zwrotu towarów ponosi klient. Prawo do odstąpienia od umowy:Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

 1. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia mailowego przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór znajdzie : https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 3. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 10 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt, paczką kurierską.
 7. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku płatności przez systemy shopify do 31 dni) od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedający wstrzyma się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 10 Procedura reklamacyjna

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad fizycznych towaru, klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym sprzedającego e-mailem, podając numer zamówienia na adres: drivemebikini@gmail.com, jednak nie później niż w ciągu 10 dni od momentu znalezienia wad. W przypadku niezgodności towaru z umową towar zostanie odesłany do sklepu wraz z protokołem niezgodności, a także ewentualnymi oczekiwaniami dotyczącymi sposobu realizacji zobowiązań.
Odpowiemy na żądania klienta w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia niezgodności towarów. Brak odpowiedzi na żądania w wyżej wymienionym okresie oznacza uznanie ich za uzasadnione.
Koszty związane z odesłaniem wadliwego towaru zwracane są niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Pieniądze za wadliwe towary zostaną zwrócone klientowi w kwocie nie wyższej niż zapłacona przez sklep przy wysyłaniu towaru do klienta.
Wadliwe towary zostaną wymienione na inne towary o pełnej wartości, a jeśli jest to niemożliwe (np. Z powodu wyczerpania), sklep zwróci pieniądze klientowi w kwocie równej wartości produktu lub zaoferuje mu inne dostępne produkty.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, które pojawiły się podczas transportu, będą rozpatrywane dopiero po sporządzeniu protokołu szkody w trybie przewidzianym i obowiązującym zgodnie z procedurami kurierskimi.

Rękojmia
Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
żądać usunięcia wady.
Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.
Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

§ 11 Postanowienia końcowe

Niniejsze przepisy stanowią część treści umowy kupna, zawartej pomiędzy Sprzedającym a klientem. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w tych przepisach w przypadku zmiany przepisów prawnych lub w celu poprawy pracy witryny, a także w celu poprawy ochrony prywatności użytkowników i zapobiegania ich nadużyciom.
Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem podlegają kodeksowi cywilnemu lub innym ustawom dotyczącym działalności i funkcjonowania sklepów internetowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Definicje:

Administrator Danych Osobowych: Drivemebikini, DMB Sp.zoo, Ludwików 5B, 05- 650 Chynów, NIP 9512430990, KRS 666027

Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

Cennik dostaw – znajdujący się pod adresem : https://drivemebikini.com/pages/shipping-returns

Dane kontaktowe: Drivemebikini, DMB Sp.zoo, Ludwików 5B, 05-650 Chynów. 

Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.                                                                                                          Dane wrażliwe – są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.            Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw.                                                                        Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.                                                               Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr     Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.        Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
Rejestr UOKiK ­– rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem le-petit-trou.com, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.

Polityka prywatności - zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, opisane w "§ 2  Dane osobowe i polityka prywatności" oraz pod adresem : https://drivemebikini.com/pages/privacy-policy

Sprzedający: Drivemebikini, DMB Sp.zoo, Ludwików 5B, 05-650 Chynów NIP 9512430990, KRS 666027 System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.                                                    Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.       Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.                                                                                                 Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.                                          Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.